Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Club Tennis Balaguer

El Club Tennis Balaguer és un dels clubs històrics de Ponent. Amb la seva construcció l’any 1975. Ara bé, molt abans ja es va començar l’activitat del Club en altres ubicacions pròximes a les actuals.

Actualment compta amb 11 pistes de tennis, 4 pistes de pàdel, piscina exterior, gimnàs i diferents pistes de diferents esports en equip com fútbol o bàsquet.

El Club Tennis Balaguer gaudeix d’una instal·lació de panells solars adaptada als seus consums per tal de reduïr al màxim el consum de la xarxa elèctrica tradicional i apostar per un model sostenible.

El Tennis Balaguer compta amb 32 panells de la marca Jinergy amb una potència de 455W cada unitat i una potència total instal·lada de 14,56 kWp amb un Huawei SUN2000-M2 15 kW trifàsic amb tot el sistema de monitoratge incorporat.

Instal·lació de 14,56 kW de potència per l’autoconsum energètic al Club Tennis Balaguer

La planta solar fotovoltaica disposa del sistema de bonificació d’excedents per l’energia enviada a la xarxa elèctrica tramitada degudament amb les administracions segons la normativa de les plantes de menys de 15 kW. El Club Tennis Balaguer i la seva planta fotovoltaica generen cada any uns 21.059 kWh i obtindrà un autoconsum aproximat de 18.391 kWh. Això és un 87% d’autoconsum general de la instal·lació realitzada.

Gràcies a aquesta nova planta per autoconsum industrial anem ampliant més els nostres horitzons i seguim creixent intentant portar l’energia solar renovable i l’autoconsum el més lluny possible d’una forma assequible.

Industrial
43,68kWp
Potència
instal·lada
61.879kWh
Energia
generada
6anys
Amortització

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788