Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Fruits de Ponent

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és el gran ecosistema cooperatiu agroalimentari de la plana de Lleida. Aquest grup va ser fundat l’any 1992 format per diferents cooperatives del territori com Alcarràs, Benavent-La Portella, Llobregós, Segre Fruits i Segre Fruits i Secció de Crèdit.

Amb el pas dels anys el Grup Fruits de Ponent ha anat agafant més embrenzida i ja gestiona una gran quantitat de fruita com poma, pera, nectarina, préssec i també disposen d’oli i cereal.

Fruits de Ponent compta amb les primeres pèrgoles fotovoltaiques a les seves instal·lacions. Totes elles integren 560 panells de la marca Canadian Solar de 550W i una potència total instal·lada de 306 kWp amb cinc Inversors SUNGROW SG50CX trifàsic i amb tot el sistema de monitoratge incorporat del fabricant de Sungrow.

Com tots els projectes fotovoltaics que desenvolupem a Becquel és un projecte claus en mà on escoltem i plasmem els requeriments del client per forjar una relació a llarg plaç on totes les parts estàn envolucrades i caminen pel mateix camí, la reducció d’emissions.

Aquesta planta fotovoltaica genera energia 100% renovable i el seu consum elèctric són els principals beneficiats amb els alts consums que requereix tots els processos que realitza Fruits de Ponent. A més, aquesta pèrgola fotovoltaica complementa les instal·lacions fotovoltaiques ja realitzades a les naus del grup de Fruits de Ponent.

Instal·lació de 306 kWp de panells solars en pèrgoles per a

Fruits de Ponent

La planta solar fotovoltaica instal·lada genera una energia 100% renovable en valor de 442.592,96 kWh. Tota aquesta energia és per l’autoconsum de la nau central de Fruits de Ponent i va connectada a la planta fotovoltaica existent la qual realitzem el manteniment total per part de Becquel.

Gràcies a aquesta nova planta per autoconsum industrial anem ampliant més els nostres horitzons i seguim creixent intentant juportar l’energia solar renovable i l’autoconsum el més lluny possible d’una forma assequible.

Industrial
43,68kWp
Potència
instal·lada
61.879kWh
Energia
generada
6anys
Amortització

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788