Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Productos LAFAC

Productos Lafac va ser pionera en la fabricació de ciment ràpid al territori. Aquest producte requereix d’un procés de cocció que ha anat evolucionant conforme l’empresa s’assentava al mercat de la construcció. Aquesta empresa requereix d’uns consums d’energia que ara mateix gràcies a la instal·lació de panells solars realitzada poden ser coberts en gran part durant les hores de Sol amb energia 100% renovable.

Actualment disposen i gaudeixen d’una instal·lació fotovoltaica per l’autoconsum de 440 kW de potència PIC que en breus serà complimentada amb una bateria industrial de l’empresa BeePlanet.

Productos LAFAC compta amb 808 panells solars de la marca Canadian Solar de 550W, quatre inversors Sungrow SG110CX trifàsic i amb tot el sistema de monitoratge incorporat del fabricant de Sungrow.

Com tots els projectes fotovoltaics que desenvolupem a Becquel és un projecte claus en mà on escoltem i plasmem els requeriments del client per forjar una relació a llarg plaç on totes les parts estàn envolucrades i caminen pel mateix camí, la reducció d’emissions.

Aquesta planta fotovoltaica genera energia 100% renovable i el seu consum elèctric són els principals beneficiats amb els alts consums que requereix tots els processos que realitza Productos LAFAC.

Instal·lació de 440 kWp a la coberta del Productos LAFAC

La planta solar fotovoltaica instal·lada a Productos LAFAC genera una energia 100% renovable en valor de 602.643,71 kWh i autoconsumirà 509.701,4 kWh. El que és clar en els números gaudirà d’un autoconsum del 85%.

A més, ara mateix estem instal·lant una bateria BeePlanet Power 460kWh per emmagatzemar l’energia restant i poder utilitzar-la en hores que la instal·lació no genera energia 100% renovable i la poden utilitzar.

Gràcies a aquesta nova planta per autoconsum industrial anem ampliant més els nostres horitzons i seguim creixent intentant portar l’energia solar renovable i l’autoconsum el més lluny possible d’una forma assequible.

Industrial
43,68kWp
Potència
instal·lada
61.879kWh
Energia
generada
6anys
Amortització

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788