Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Deducció de l'IRPF

Deducció IRPF per instal·lacions de panells solars fins al 2024

Podem obtenir fins a 3.500€ de devolució a la declaració de la renta

Comptar amb una instal·lació fotovoltaica a casa suposa d’un estalvi energètic que veiem directament reflectit a les factures de la llum amb un descompte econòmic. Ara a més podem aplicar una deducció a l’IRPF per realitzar aquesta instal·lació de panells solars i a Becquel realitzem la gestió total amb els nostres projectes claus en mà. 

Parlem clar com sempre. Cada instal·lació fotovoltaica per l’autoconsum duta a terme pot deduir-se entre un 20% i un 60% dins de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) dins de l’import categoritzat com a inversió realitzada en la millora de l’eficiència energètica de la casa o edificació. En resum, de cada cinc euros invertits et poden tornar un euro.

Aquest import total per la realització del certificat d’eficiència energètica suma’t a la bonificació de l’IBI de la teva població pot restar molt de temps d’amortització de la instal·lació.

Qui pot sol·licitar la deducció a l'IRPF per instal·lar panells solars a casa?

Aquesta deducció en l’IRPF per instal·lar panells solars la pot sol·licitar qualsevol persona que realitzi una instal·lació de panells solars a casa seva abans del 31 de desembre del 2024.

L’únic requisit indispensable per poder demanar aquesta deducció és presentar el certificat d’Eficiència Energètica amb una reducció, mínima, del 7% després de les obres dutes a terme anteriorment. Ara a Becquel et gestionem aquest certificat previ i posterior sense preocupar-te de res.

Quin és l'import que podem percebre per instal·lar panells solars a la declaració de la renda?

Tal com hem dit anteriorment la deducció va del 20% al 60% del total invertit en la instal·lació de panells solars per l’autoconsum. La base màxima la trobem entre 5.000 i 7.800 euros anuals depenen clarament de cada cas en particular.

Quins càrrecs podem deduir de l'IRPF per la instal·lació de panells solars?

  • El Reial decret considera els càrrecs deduïbles els que són necessaris per portar a terme l’activitat incloent:
  • Honoraris professionals
  • Direcció d’obra
  • Cost de l’execució de les obres i instal·lacions
  • Inversió destinada a l’equipament i materials
  • Emissió dels certificats d’Eficiència energètica
  • Cost de la redacció del projecte tècnic

De la mateixa manera que no s’inclou com a possible part de la deducció les següents partides:
 
  • No s’aplica deducció quan l’obra es realitza en parts de l’habitatge que gaudeix d’una activitat econòmica
  • No s’inclouen els costos relatius a la instal·lació o substitució d’equipaments que utilitzen combustible d’origen fòssil. 

Si. Podem tramitar la deducció IRPF i seguir demanant la subvenció del fons Next Generation i la bonificació de l’IBI en cas que la vostra localitat tingui activa aquesta bonificació.

Descobreix el cost de la teva instal·lació amb la nostra calculadora solar

Aquest són alguns dels nostres projectes fotovoltaics per particulars

Demana més informació per fer el salt a l'autoconsum energètic a casa

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788