Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

10% IVA A

les

instal·lacions

de

plaques solars

Tota la informació sobre l’IVA al 10% a les instal·lacions de plaques solars en cases particulars

Vols trobar tota la informació sobre el gran descompte del 10% d’IVA a les instal·lacions de plaques solars? Doncs has trobat el lloc. A Becquel treballem per aportar tots els nostres coneixements i novetats al sector fotovoltaic. 

Com sabeu, treballem també per informar-vos de tota novetat referent a la bonificació de l’IBI a cada població, centrats a Lleida, però també us ajudem arreu de Catalunya i ara toca explicar-vos tota la informació sobre l’IVA al 10% a les instal·lacions de plaques solars per l’autoconsum.

Com és que pago el 21% d'IVA a la instal·lació de plaques solars?

Per les instal·lacions de plaques solars per l’autoconsum s’aplica per llei el 21%. Com tots i totes sabem, una persona amb una residència, és a dir un client particular, no pot compensar l’IVA de la factura al ser consumidor final.

Ara bé, sembla que existeixen unes versions molt concretes en què l’IVA pot ser reduït al 10%. Ara bé, s’ha de ser molt meticulós amb els requisits, ja que són molt específics.

Es pot aplicar l'IVA redut al 10% a una instal·lació de plaques solars per l'autoconsum?

Moltes empreses apliquen el 10% d’IVA a les instal·lacions de plaques solars, el que suposa una baixa de l’11% del preu només d’entrada. Ara bé, no es pot aplicar un descompte a l’IVA llevat que la pròpia instal·lació estigui dintre d’un projecte de rehabilitació i adequació, a més a més, els costos del material de la instal·lació del sistema fotovoltaic no poden superar el 40% de la inversió.

Com en tots els casos, la responsabilitat final és la relació entre client i empresa.

És legal aplicar l'IVA reduït del 10% a la instal·lació de panells solars?

D’inici a fi, NO. No es pot aplicar ja que de moment, l’IVA a les instal·lacions de panells solars per l’autoconsum residencial tenen un 21% d’IVA.

La Llei 37/1992 de l’IVA reuneix els suposats casos on podem aplicar la reducció de l’IVA al 10% en la instal·lació de plaques solars per l’autoconsum.

L’agència Estatal permet aplicar un 10% d’IVA reduït en tractar-se d’obres de rehabilitació en edificacions. Ara bé, les instal·lacions de plaques solars no són obres de rehabilitació. Hisenda ho deixa molt clar, la persona que executa les obres no pot aportar materials per la seva execució o que en el cas que els aporti, el seu cost no ha d’excedir el 40% de la base imposable de l’operació.

Llegint el que deixa clar Hisenda, en casos molt puntuals la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% amb les instal·lacions de panells solars per l’autoconsum residencial..
Hisenda especifica que el tipus d’IVA reduït del 10% en comptes del 21% d’IVA pot aplicar-se en obres que incorporen i utilitzen fonts d’energia renovable però amb restriccions.
 
Accepta que les instal·lacions de panells solars fotovoltaics tributin amb IVA reduït del 10% en cas que formin part d’una obra nova, una rehabilitació important o bé quan les plaques solars no representen més del 40% del cost de l’obra.
 
Primer de tot la persona que s’ha beneficiat d’aquest descompte de l’IVA al 10% rebrà una carta de part d’Hisenda reclamant aquest 11% que no ha pagat.

A més, Hisenda inicia un procés d’inspecció i si aquesta inspecció detecta frau, pot imposar sancions econòmiques i exigir responsabilitat penal a la persona que s’ha beneficiat de la reducció de l’IVA del 10% a la instal·lació de plaques solars per l’autoconsum residencial.

 

Descobreix el cost de la teva instal·lació amb la nostra calculadora solar

Aquest són alguns dels nostres projectes fotovoltaics per particulars

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788