Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Aluminis IBARS

Aluminis IBARS proporciona la millor innovació, qualitat i tecnologia a les instal·lacions d’alumini per qualsevol projecte. Ara, a la seva nau principal a la localitat d’Alcarràs, veí nostre, ha decidit instal·lar panells solars per l’autoconsum.

Aquesta instal·lació ha estat dimensionada degudament amb el consum de la nau i gaudeixen d’una instal·lació fotovoltaica de 5,46 kWp amb 12 panells fotovoltaics de la marca Canadian Solar de 455W i un inversor Huawei SUN2000-M0 5.0 kW amb la monitorització de planta solar inclosa.

Tot el conjunt instal·lat significa una producció fotovoltaica directe de 7.897,25 kWh i d’aquesta producció n’aconsegueixen utilitzar 6.196,36 kWh. Amb aquestes dades podem obtenir que Aluminis IBARS gaudeix d’un autoconsum total del 78% i una cobertura solar del 51%.

Instal·lació de 5,46 kW de potència per l’autoconsum energètic al Aluminis IBARS

Gràcies a aquesta nova planta per autoconsum industrial anem ampliant més els nostres horitzons i seguim creixent intentant portar l’energia solar renovable i l’autoconsum el més lluny possible d’una forma assequible.

Industrial
43,68kWp
Potència
instal·lada
61.879kWh
Energia
generada
6anys
Amortització

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788