Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Intersalabs

Amb més de quaranta anys d’experiència en l’àmbit de la dietètica, nutrició, fitoterapia, aromaterapia i cosmètica l’empresa Intersalabs ha apostat per la col·locació d’una instal·lació de panells solars per l’autoconsum a la nau central d’Alcarràs amb una potència de 119,90 kWp.

Aquesta instal·lació de panells solars està ubicada a la coberta de la nau principal amb 220 mòduls fotovoltaics de 550W, 2 inversors Huawei SUN2000 de 50 kW, medidor d’energia per la instal·lació fotovoltaica i tot el projecte claus en mà per part de Becquel.

Els panells solars geren 170.078 kWh i l’empresa consumeix 129.775 kWh l’any. Per tant, queda un excedent de 40.303 kWh que serà bonificat a la factura de la llum un cop la tramitació amb la distribuidora sigui efectiva al ser una planta de més de 15 kWp.

Ara l’empresa que es basa en la innovació i eficàcia pot afegir al seu bagatge que el 76% de l’energia consumida prové de la instal·lació de panells solars, eviten generar emissions de CO2 valorades en 71.92 tones i redueixen en un gran percentatge la factura de la llum cada mes amb una amortització total de 2,3 anys.

Industrial
43,68kWp
Potència
instal·lada
61.879kWh
Energia
generada
6anys
Amortització

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788