Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Instal·lem una paret vertical de panells solars a Vins Raïmat amb una obra de 300 kWp per l’autoconsum

La firma complementa la instal·lació actual de panells amb aquesta la qual aconseguirà un 35% de l’energia que necessita per la seva activitat gràcies als 660 panells solars instal·lats

Vins Raïmat, de Codorniu, continua avançant amb els seus objectius estratègics: La reducció de la petjada de carboni per la producció i manteniment dels seus vins i caves. Vins Raïmat amplia la seva instal·lació solar amb 660 panells a les cobertes de la seu central. Ara bé, una part d’aquesta instal·lació ha estat realitzada en un espai fins ara no explorat per cap explotació del món del raïm.

La part més innovadora d’aquesta nova instal·lació de panells solars ha estat la incorporació d’una paret vertical amb 65 panells, uns 30 kWp, davant les tines de Vins Raïmat. Aquesta instal·lació a part de produir energia 100% renovable, redueix el consum energètic de les tinesa l’aïllar del contacte directe del sol. Per tant, tenen un efecte triple. Generació d’energia i aïllament i reducció de consum propi.

En el global de la instal·lació, Vins Raïmat amplia la seva producció d’energia amb més de 429.960 kWh amb un aprofitament de més del 90% d’aquesta energia produïda. 

L’obra ha estat portada a terme per l’empresa catalana, del territori Lleidatà  i especialitzada en energia solar per l’autoconsum Becquel, la qual s’ha encarregat de tot el procés, des de l’elaboració del projecte adaptat a les necessitats de l’empresa fins a la posada en funcionament de la planta fotovoltaica. L’electricitat que produeixen els panells solars és completament lliure d’emissions, fet que la fan una energia neta i renovable.

Segurament et pot agradar

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788