Espanya cada vegada aposta més per facilitar l’eficiència energètica

Entre 2021 i 2023 es validarà l’aplicació d’una nova ajuda que podrà deduir fins el 60% del seu IRPF

Nou Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que el Govern implementarà per animar als propietaris a actualitzar els immobles millorant la seva eficiència energètica. Les persones que realitzin una rehabilitació al seu habitatge es podran deduir fins un 60% de l’Impost de la Renta de les Persones Físiques (IRPF).

D’aquest pla es podran beneficiar totes les persones físiques, que contribuint a la millora de l’eficiència energètica, realitzin obres al seu habitatge habitual o en qualsevol que estigui baix el seu títol personal.

Deduccions del 20%, 40% o 60%

  • Deducció del 20%: les obres han de millorar l’eficiència energètica i reduir, almenys, un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge.
  • Deducció del 40%: la rehabilitació ha de contribuir en reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable.
  • Deducció del 60%: casos de millora que contribueixen positivament en l’eficiència energètica d’edificis d’ús predominantment residencial. Han de reduir el consum d’energia primària no renovable en un 30% mínim o millorar la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe “A” o “B”.

En todos los casos debe acreditarse a través del certificado de eficiencia energética.

A part, si li sumem la bonificació de l’IBI i l’IAE per instal·lar panells solars a empreses i particulars, podem dir que l’energia solar fotovoltaica és una elecció molt factible i econòmica. Aquesta opció l’ofereixen molts ajuntaments, i fa que el canvi a l’autoconsum ja no sigui un somni, si no que cada vegada sigui més fàcil fer-ho realitat.

Cada vegada trobem més lleis que premien l’eficiència energètica, el que fa que no pari de créixer l’energia solar fotovoltaica. Anima’t i suma’t al canvi!

Segurament et pot agradar

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788