Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Espanya cada vegada aposta més per facilitar l’eficiència energètica

Entre 2021 i 2023 es validarà l’aplicació d’una nova ajuda que podrà reduir fins al 60% del teu IRPF

Nou Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que el Govern implementarà per animar als propietaris a actualitzar els immobles millorant la seva eficiència energètica. Les persones que realitzin una rehabilitació en el seu habitatge es podran deduir fins a un 60% de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

D’aquest pla es podran beneficiar totes les persones físiques, que contribuint a la millora de l’eficiència energètica, executin obres en el seu habitatge habitual o en qualsevol que estigui baix el seu títol personal.

Deduccions del 20%, 40% o 60%

  • Deducció del 20%: les obres han de millorar l’eficiència energètica i reduir almenys un 7% de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge.
  • Deducció del 40%: la  rehabilitació ha de contribuir a reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable.
  • Deducció del 60%: casos de millora que contribueixin positivament a l’eficiència energètica d’edificis d’ús predominantment residencial. Han de reduir el consum d’energia primària no renovable en un 30% mínim o millorar la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe “A” o “B”.

En tots els casos  cal acreditar-ho a través del certificat d’eficiència energètica.

A part, si li sumem la bonificació de l’IBI i l’IAE per instal·lar panells solars a empreses i particulars, podem dir que l’energia solar fotovoltaica es una elecció molt factible i econòmica. Aquesta opció l’ofereixen molts ajuntaments, i fa que el canvi a l’autoconsum ja no sigui un somni, sinó que cada vegada és més fàcil fer-lo realitat.

Cada vegada trobem més lleis que premien l’eficiència energètica, el que fa que no pari de créixer l’energia solar fotovoltaica. Animat i sumat al canvi!

Segurament et pot agradar

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788