Demana el teu estudi sense cap cost i fes el salt a l’autoconsum amb nosaltres i estalviaras fins l’últim cèntim de la factura de la llumFire on Google Noto Color Emoji 15.0  

ES

Què és la compensació d’excedents i quins requisits exigeix

La compensació d’excedents per autoconsum i tot el que has de saber sobre el tema

La gent cada vegada és més conscient de l’emergència climàtica que estem vivint, és per això que moltes famílies opten per produir la seva propia energia a través de panells solars. Apostar per aquest tipus d’energia al nostre país és una opció molt rentable ja que gaudim de molts dies de Sol, el que afavoreix una producció constant d’energia.

A part, saps que et pots beneficiar de la teva energia sobrant? Parlem de la compensació d’excedents, que consisteix en compensar econòmicament als usuaris que tinguin plaques solars com a forma energètica per abocar l’energia sobrant a la xarxa elèctrica a canvi d’una reducció de la factura de la llum per part de les comercialitzadores, com podria ser Cooper. Realment, el que realitza la companyia comercialitzadora és un descompte a la part variable de la teva factura, que conforma al voltant d’un 70% del total.

Què hem de tenir en compte?

  • Seguiràs pagant els costos habituals de la part fixa.
  • L’energia que aboquis es valorarà a un preu inferior que la que consumeixis.
  • La compensació serà mensual, no acumulable.
  • En el cas que l’energia excedida sigui superior a la utilitzada, el valor econòmic de l’energia serà 0€.

Requisits que complir:

Es poden acollir a aquesta modalitat d’autoconsum tant les instal·lacions individuals com les col·lectives, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Ha de ser una font d’energia renovable
  • El titular del subministrament i de la instal·lació han de formalitzar un únic contracte de compensació d’excedents.
  • No es pot superar la potència total de 100 kW en la instal·lació.
  • Depenent del tipus de catalogació del sòl i de la potència de la instal·lació pot ser necessari demanar un punt d’accés i connexió a la distribuidora.
  • De cap manera el consumidor pot beneficiar-se econòmicament, ja que no és una activitat retibutiva.

Com pots comprovar pot arribar a ser molt beneficiós si no arribes a consumir tota l’energia que generes; estalviant-te un percentatge que pot arribar a ser el 100% de la part variable de la teva factura de la llum.

Segurament et pot agradar

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788