Instal·lació de panells solars a Balaguer

Una nova instal·lació de panells solars per l’autoconsum en una llar residencial de la localitat de Balaguer En aquest cas realitzem la instal·lació de 10 panells solars per l’autoconsum amb bonificació d’excedents.

Cada vegada hi ha més demanda en la instal·lació de panells solars per les llars residencials i nosaltres volem ser part important en aquest canvi energètic. Ara toca parlar d’aquesta familia de Balaguer que ha realitzat la instal·lació de 10 panells solars amb una potència de 4,1 kWp en la seva totalitat. Ens agrada molt treballar en el territori i pel territori i a Balaguer i més en concret a la zona residencial en la que hem treballat ja és la quarta instal·lació. A més, ens encanta trobar families sensibilitzades en l’estalvi energètic, econòmic i pensant sempre amb el medi ambient.

A Becquel treballem per oferir materials de primera qualitat i sempre amb les normatives establertes en el mercat europeu. Adquirim tot el material al millor fabricant del moment i sempre buscant la qualitat i el rendiment per damunt del preu. En aquesta instal·lació de panells solars per l’autoconsum a Balaguer utilitzem panells solars de 410W del fabricant Trina Solar, inversor solar de Huawei i estructura solar de K2-System. A més, sempre incorporem un vatímetre per poder controlar la generació d’energia solar, el consum d’aquesta energia generada i també tenir un control de l’energia que la instal·lació envia a la xarxa.

Instal·lació de panells solars per l’autoconsum residencial a Balaguer

Com podem observar en el gràfic superior la planta solar fotovoltaica arriba a uns pics de potència de 4 kW en ple hivern tot i que la radiació no és tan constant com en ple estiu.

Una instal·lació de panells solars amb 10 unitats i tot el procés clau en mà pot tenir un cost aproximat de 7.000 euros.

Després de mostrar-vos aquesta gran instal·lació fotovoltaica de la localitat de Balaguer, ens agradaria que cada vegada més gent es sumés al canvi energètic. Si teniu qualsevol dubte, només heu de prémer contactar i us podrem donar més informació de com fer el canvi energètic, aprofitar la teulada i fer-ho amb nosaltres, els experts de les teulades.

En €:

Tan simple como sumar el total de las 12 facturas emitidas en un año

En kWh:

Sumando el valor de los kWh de 12 meses que muestra el gráfico del historial o evolución de consumo que incluyen la mayoría de facturas de electricidad.
Si tiene cualquier duda no dude en contactar con nosotros mediante el teléfono: 973982788

En €:

Tan simple com sumar el total de les 12 factures emeses en un any

En kWh:

Sumant el valor dels kWh de 12 mesos que mostra el gràfic de l’historial o evolució de consum que inclouen la majoria de factures d’electricitat.
Si té qualsevol dubte no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon: 973982788